Formering

Boken «350 Stueplanter» av Rob Herwig skriver følgende: Plantene kan formeres ved deling. Det lar seg også gjøre ved bladstiklinger, men bare for den rent grønne formen. Hver bit bør være ca. 7 cm lang. Pass på hva som er over og underside på bladbiten. Setter du den opp-ned, danner den ikke røtter.

Dette er ikke helt sant. Alle S.trifasciata kan formeres med bladstiklinger. MEN det du ender opp med i de fleste tilfeller er en revertering til en tidligere form. Bladstiklinger av f.eks. S.t.‘Laurentii’ vil produsere S.trifasciata. Bladstiklinger av kultivarer kommer gjerne med blader som er smalere og tykkere nederst.

Undersiden til denne har en tabell over S.t. som viser hvilke sorter som er kjent for å revertere, og de få som ikke gjør det.

Egne arter (ikke variegerte/kultiverte) og hybrider formerer seg med både kronedeling og bladkutting (bladstikling). Avvik når det gjelder andre arter i egen tabell.