Oversikt over formering av S.trifasciata

Formeringsteknikk for utvalgte Sansevieria trifasciata. Tabellen er ikke komplett, og avvik kan skje. Tabellen er løst basert på «Sansevieria Production Guide» (se under lenker), artikkelserien «S.t. varieties – a new look» (Sansevieria journal #27-33), samt egen erfaring, og innspill fra forskjellige grupper og forum. Alle S.t. formerer seg og lager kopier av seg selv ved kronedeling (avleggere). Unntak vises i tabellene nedenfor.

PlantenavnStørrelseKronedelingBladkuttingMerknad
S.trifasciataF++
S.t.’Laurentii’F+0Reverterer vanligvis til S.trifasciata
S.t.’Silver Queen’F++
S.t.’Bantel’s Sensation’F+0Reverterer vanligvis til S.t.’Longitudinal Stripes’
S.t.’Craigii’F+0Revererterer vanligvis til S.trifasciata
S.t.’Bogor’F+0?Reverterer ofte avleggere til S.t.’Bantel’s Sensation’
S.t.’Laurentii Silver’F+0Reverterer vanligvis til S.trifasciata
S.t.’Argentea’F+0Reverterer vanligvis til S.trifasciata
S.t.’Banded Nelsonii’F+0Reverterer vanligvis til S.trifasciata
S.t.’Lillian True’F+0Reverterer vanligvis til S.trifasciata
S.t.’Forescate’F+0Produserer albino avleggere
S.t.’Pulsar’F+0S.t.’Pulsar’
S.t.’Becky’F+?Produserer av og til S.t.’Gold’ (med lysere grønn) enn S.t.’Gold’ fra S.t.’Laurentii’
S.t.’Black Sport’F+0Reverterer vanligvis til S.trifasciata
S.t.’Mein Liebling’F+0Reverterer til en tykkbladet S.trifasciata
S.t.’Future’K+0Reverterer vanligvis til S.t.’Robust’
S.t.’Robust’K++
S.t.’Compacta’K+0Reverterer vanligvis til S.t., men kan av og til produsere S.t.’Nelsonii’
S.t.’Moonshine’K+0Reverterer vanligvis til S.t.’Robust’
S.t.’Nelsonii’K++
S.t.’Midnight Shine’K+0Bladkuttinger produserer S.t.’Future Midnight’ OR s.t.’Future Midnight Two’
S.t.’Whitney’K+0Reverterer til S.t.’Future Midnight’
S.t.’Eve’K+0Reverterer til S.t.’Robust’
S.t.’Future Striations’K+0?Produserer av og til S.t.’Future Gold’
S.t.’Sheri’K++
S.t.’Slimmerette’K++
S.t.’Gray Lady’K++
S.t.’Gray Lady Striations’K+0?Produserer av og til S.t.’Gray Lady Gold’
S.t.’Black Sword’K+0Reverterer til S.t.’Green Hahnii’
S.t.’Loops Pride’D+0Reverterer ofte til en tykkbladet S.t.’Green Hahnii’
S.t.’Starburst’D+0Reverterer vanligvis til S.t.’Silver Hahnii’
S.t.’Green Hahnii’D++– Produserer av og til S.t.’Golden Hahnii’
S.t.’Hahnii variegated’D+0?Produserer av og til S.t.’Golden Hahnii’ (SJ #28/2012)
– ‘Green Hahnii’, ‘Lime Dwarf’, ‘Hahnii Variegated’ (TStv)
S.t.’Hahnii Primitive’D+0Produserer S.t.’Lime Dwarf’
S.t’Golden Hahnii’D+0Revererter vanligvis til S.t.’Green Hahnii’, men kan også produsere S.t.’White Hahnii SX’ i sjeldne tilfeller.
S.t’Lime Dwarf’D++
S.t.’Hahnii Streaker’D+0Reverterer til S.t.’Green Hahnii’
S.t.’Silver Hahnii’D++
S.t.’Silver Hahnii Marginated’D+Reverterer til S.t.’Silver Hahnii’
S.t’Jade Dwarf’D++
S.t.’Jade Dwarf marginated’D+0Reverterer vanligvis til S.t.’Jade Dwarf’
S.t.’Green Hahnii giltedge’D+0Reverterer til S.t.’Green Hahnii’
S.t.’Green Hahnii marginated’D+0Reverterer til S.t.’Green Hahnii’
Planter som formerer lik moderplanten = +;
Planter som ikke formerer lik moderplanten = 0.