Kilder

Følgende bøker er benyttet for å finne korrekt informasjon til dette nettstedet

The Splendid Sansevieria (2005) av B. Juan Chahinian
ISBN 987-43-9250-9
The Sansevieria trifasciata varieties (1986) av B. Juan Chahinian
ISBN 0-9617703-0-9
Library of Congress No. 86.51394
350 Stueplanter av Rob Herwig
ISBN:82-516-1573-9
Sansevieria Journal fra International Sansevieria Society (se lenker)
Forum og Facebookgrupper, hvor flere av bidragsyterne til ISS er medlem.