S.trifasciata dvergstørrelse

Dette er de minste S.trifasciata og har gjerne ofte Hahnii som en del av navnet. De som ligger i denne kategorien har form som en rosett.

Størrelsesmessig befinner disse seg mellom 15 og 25 cm

Inndelingen baserer seg på «Sansevieria trifasciata varieties – A new look» fra Sansevieria Journal #27-33

Følgende planter finner du på menyen under denne siden:

S.trifasciata ‘Hahnii’

S.trifasciata ‘Hahnii Gilt edge’

S.trifasciata ‘Jade Dwarf marginated’

S.trifasciata ‘Jade Dwarf’

S.trifasciata ‘Hahnii variegated’

S.trifasciata ‘Golden Hahnii’

S.trifasciata ‘Hahnii Streaker’

S.trifasciata ‘Silver Hahnii marginated’

S.trifasciata ‘Twist’

S.trifasciata ‘Hahnii Grey’ (upublisert variant)

S.trifasciata ‘Black Dragon’