Sansevieria trifasciata ‘Hahnii Variegated’

Norsk navn: «Svigermors tunge ‘Hahnii variegated’» / «Grønnbajonett ‘Hahnii variegated’»
Synonym: S.t.‘Knape’s Sport’
Først publisert: Chahinian. The Sansevieria trifasciata varieties, 1986
Som Dracaena: Dracaena trifasciata ‘Hahnii variegated’

Lengde: 15 cm
Moderplante: S.trifasciata ‘Green Hahnii’
Bladstikling: ‘Green Hahnii’, ‘Lime Dwarf’, ‘Hahnii Variegated’
Lengdekategori: Dverg
Farge: Mericlinal

Fritt oversatt etter "The Sansevieria trifasciata varieties" (1986) s.45 av B. Juan Chahinian s.65

Denne planten har oppstått uavhengig og gjentatte ganger, i formeringsbedd både i kommersielle gartnerier og private samlinger.

Planten er identisk med ‘Hahnii’ unntatt at den har langsgående striper med gul variegering, tilfeldig plassert og som ikke samsvarer på for- og bakside av bladene. Faktisk kan gule striper dekke en markant bredde av bladet, og være synlig dominant. De tverrgående markeringene er av den typen at den lysegrå fargen blir hvit når den dekker de overlappende gule stripene, noe som gir den et marmorert utseende.

Som med ‘Hahnii» ser det ut til å eksistere en større type. Da er det naturlig å vurdere eksistensen til en «S.t.‘Hahnii Variegated’, giant clone».

Denne varianten gir avleggere som viser all mulige mønster, til det punkt at den kan produsere helt grønne planter. Avleggere av de igjen kan produsere enda mer variegerte planter.

Denne planten har gitt opphav til S.t.‘Golden Hahnii’ og S.t.‘Golden Green’.

Dette er ikke en krevende planten, men er enkle å dyrke, og bladstiklinger vil som oftest revertere til ‘Hahnii’ (‘Green Hahnii), ofte produsere ‘Lime Dwarf’, mer uvanlig formere sann-til-type, det vil si produsere en ‘Hahnii Variegated’ avlegger.

Fritt oversatt etter "The Sansevieria trifasciata varietes - A new look", fra Sansevieria journal #28/2012 av Juan Chahinian:

Dette er antageligvis den første variegerte planten av S.t.‘Green Hahnii’ (S.t.‘Hahnii) som dukket opp i drivhus. Den består av langsgående gule striper som er tilfeldig plassert. Stripene er av variabel bredde, og er ikke lik på fram- og bakside av bladene. En velvalgt plante som så og si aldri er tilbudt på markedet pga denne plantens tendens til å heller produsere den mer stabile Sansevieria trifasciata ‘Golden Hahnii’. Dette er antagelig også årsaken til at denne planten aldri ble patentert. Først publisert i boken «The Sansevieria trifasciata varieties».