Sansevieria hybrider

Her finner du Sansevieria som er hybrider mellom andre arter, eller hybrider, av Sansevieria

Navngivning er Sansevieria hybrid ‘Navn’. Hybrid kan forkortes til «hybr.». Der hvor foreldreskap til en hybrid beskrives benyttes X: Sansevieria artsnavn1 X Sansevieria artsnavn2

En hybrid er en plante som har genmateriale fra to forskjellige planter. I enkelte tilfeller spiller det hvilken rolle som er befrukter og befruktet.