Sansevieria bhitalae ‘Silver Blue’

S.bhitalae ‘Silver Blue’

Norsk navn: Intet
Engelsk navn: Intet
Synonym: S.kirkii ‘Silver Blue’ (Feil navn gitt i Juan Chahinians bok «The Splendid Sansevieria» (2005) , S.’Silver Blue
Salgsnavn: Sansiam Ulimi
Først publisert: Sansevieria Journal #37/2018, International Sansevieria Society. («The Splendid Sansevieria» 2005, Chahinian)

Lengde: ca 100cm
Bladstikling: Som seg selv
Variegeriering: ukjent

See Sansevieria Journal #30 «The Legend of ‘Silver Blue’

Denne planten ble først beskrevet i «The Splendid Sansevieria» (2005) av B. Juan Chahinian. Han plasserte den som en S.kirkii ‘Silver Blue’. Han som ga ett av sine to eksemplarer til Chahinian skrev i Sansevieria journal #30, i en artikkel som heter «The Legend of ‘Silver Blue’, at han hadde fått sitt eksemplar fra Gabriele Sani, fra Impruneta i Italia, som hadde plukket denne planten ved veien mellom Mikumi til Malolo (Mikumi Nasjonalpark, Morogororegionen i Tanzania). Bruken av ‘Silver Blue’, eller måten det er skrevet inni apostrof betyr at det er en kultivar, men denne ble plukket i naturen og er derfor feil. Det kan derfor betraktes som et salgsnavn.

International Sansevieria Society mener denne planten hører hjemme i S.bhitalae og derfor best kan identifiseres som S.bhitalae ‘Silver Blue’. Artikkelen om dette står i Sansevieria journal #37, og kan lastes ned her. Noen andre igjen mener dette er feil og at den best kan beskrives med navnet S. sp(ecies). ‘Silver Blue’ eller S.bhitalae subsp(ecies). Denne siden vil selvsagt oppdateres når mer endelig plassering blir funnet.

Fritt oversatt etter "The Splendid Sansevieria (2005) av B. Juan Chahinian s.78: (Merk at teksten feilaktig tar utgangspunkt i at dette er en S.kirkii!)

Også kjent som Sansevieria kirkii ‘Blue from Tanzania’, denne bemerkelsesverdige Sansevieria er ganske nær typen Sansevieria kirkii var. kirkii. Bladene derimot, er proposjonelt smalere og bredere, og også tykkere. Kantene er mye mer bølgete og har en tykkere rødaktig linje, med sin korresponderende tykkere visnede kant. Fargen er nydelig sølvgrønn i yngre stadier av veksten, og blir grønnere etter hvert som bladene eldes. Markeringene er mer umerkelige og attraktive. Bladene, som er kortere og bredere, ser ut til å være tykkere en de av sorten (S.kirkii). Flere langsgående avbrutte tynne linjer med mørkegrønn farge løper langs oversiden av bladene.

Blomsterstanden har ennå ikke blitt sett, men kan antagelig være en stilk som har hodeblomsterstand i klaser på en stilk lik S.kirkii var kirkii.

Kultivarnavnet var gitt av forfatteren av boken, B. Juan Chahinian.

S.bhitalae ‘Silver Blue’ sett fra siden