Sansevieria trifasciata (beskrivelse av art)

Sansevieria trifasciata finnes i ca 40 fullengde og kompaktstørrelse, samt ca 20 forskjellige i dvergstørrelse. Disse sidene vil ha de forskjellige S.trifasciata organisert etter om de er fullengde, kompakte, eller dvergstørrelse. Noen kultivarer er direkte avkom etter S.t., andre er videre mutasjoner. De vil likevel være plassert ved siden av hverandre i strukturen på nettstedet.

Norsk navn: «Svigermors tunge» / «Grønnbajonett»
Engelsk navn: «Mother-in-laws toungue», «Viper’s Bowstring Hemp», «St. Georges Sword», «Snake plant»

Når man omtaler denne arten brukes hele navnet S.trifasciata, og kultivarnavn skrives omgitt av apostrof – ‘ -. Slekt og artsnavn skrives i kursiv, kultivarnavn ikke.

Snakker man om den grønne S.trifasciata så kan man bruke det norske navnet «Svigermors tunge». Snakker man om de forskjellige kultivartypene, som f.eks den mest vanlige med gule kanter så heter den S.trifasciata ‘Laurentii’. På norsk vil den da være «Svigermors tunge ‘Laurentii'» eller «Grønnbajonett ‘Laurentii'».

Boken "350 Stueplanter" av Rob Herwig (ISBN:82-516-1573-9) skriver følgende om stell:
Halvskygge til mye lys, helst ikke full sol.
Dyrkes i varme omgivelser, minimumstemperatur 14°C.
Holdes ganske tørr, gjødsles hver fjortende dag i vekstperioden.
Tåler tørr luft meget godt.
Standard blomsterjord. (min merknad: Se jordblanding under Stell)