Sansevieria trifasciata ‘Golden Street’

3 forskjellige blader fra samme Sansevieria trifasciata ‘Golden Street’

Norsk navn: «Svigermors tunge ‘Golden Street’» / «Grønnbajonett ‘Golden Street’»

Først publisert: Sansevieria journal #30/2013 Chahinian
Som Dracaena: Dracaena trifasciata ‘Laurentii’

Lengde: 150 cm
Moderplante: ukjent
Bladstikling: ukjent
Lengdekategori: Full
Farge: variabel. Sølv eller gul, med grønne kanter, og langsgående striper.

Fritt oversatt etter "The Sansevieria trifasciata varietes - A new look", fra Sansevieria journal #30/2013 av Juan Chahinian:

En ganske attraktiv varietet med mange ansikter. Denne kultivaren er karakterisert med variasjonene i fargene, og like mye i variasjonene i tykkelsen på bladene. Vekst ser ut til å ha blader med samme mønster, men de kan være med en gul eller sølvaktig farge, eller ha mønster og farger som Sansevieria trifasciata ‘Craigii’ med noen ganger videre kanter. Disse vide kantene er også tilstede i den sølvaktige typen. Interessant nok en sølvaktig vekst kan produsere avkom med en gulaktig vekst, og vise versa. Hver vekst er stort sett konsistent med sine farger, selv om den kan gå fra en til en annen innen en vekst: Ett sett med blader nederst, og en ny en over.

I tillegg til karakteristikken som er beskrevet over, alle blader har uavhengig av farge langsgående striper (striations), og variabel tykkelse som kan kjennes med fingrene.

Videre er bladene smalere og tykkere enn de hos S.trifasciata.

Dette er en bemerkelsesverdig varietet som utfordrer det å bli plassert i «Tunica-corpus teorien«. Den trenger kraftig lysforhold for riktig vekst.